Mikrohus og små hytter

Mer info og bilder kommer.

Trykk på bilda

(ikkje alle som er aktivert enda) 


Har flere etter det nye regelverket for <30 m2 BYA.