Mikrohus og små hytter

Eika gårdskafè & galleri

Stavbygg 12,5 x 4 meter.


Illusteret i sketchup og Enscape