Mikrohus og små hytter

30 m2 vestlandsinspirert mikrohus.